MOTO PPKIBP SMK ARAU, PERLIS

Tuesday, June 1, 2010

KATA ALU-ALUAN PENGETUA SMK ARAU

Assalamualaikum wr.wbt.

          Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga hari akhirat.

          Bagi pihak sekolah dan seluruh warga SMK Arau, saya amat berbesar hati dan mengalu-alukan kesudian Jabatan Pelajaran Perlis (JPNPs) memilih Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran (PPKIBP) SMK Arau sebagai Program Pendidikan Khas Contoh 2010 bagi negeri Perlis. Sesungguhnya, pemilihan ini membuktikan bahawa JPNPs sangat mengambil berat dan amat prihatin terhadap kepentingan masa depan murid-murid berkeperluan khas di negeri ini. Ia juga memberi pengiktirafan yang tinggi terhadap profesion keguruan dan seterusnya mengerakkan usaha-usaha untuk menjana kecemerlangan pendidikan di Perlis.

          Dalam konteks ini, PPKIBP SMK Arau akan terus bekerjasama dan berganding bahu dalam melonjakkan lagi tahap pencapaian dan kualiti pendidikan khas di Perlis. Justeru itu, kami akan sentiasa memberi sokongan dan bantuan terhadap apa juga perancangan dan komitmen yang telah dan akan dilaksanakan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Perlis bagi meningkatkan lagi tahap profesionalisme keguruan di negeri ini.

          Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Perlis memilih PPKIBP SMK Arau sebagai Program Pendidikan Khas Contoh 2010.

Sekian.


HJ HALIM BIN MANSOR
Pengetua
SMK Arau, 02600 Arau, PerlisSunday, April 11, 2010

KATA ALU-ALUAN PK PENDIDIKAN KHAS SMK ARAU, PERLIS
Assalamualaikum wr.wbt.

Bismillahirahmanirrahim....segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT serta selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga hari akhirat.

Sekalung ucapan syabas dan tahniah kepada semua warga PPKIBP SMK Arau kerana berjaya juga menghasilkan blog ini bagi menyahut cabaran Jabatan Pelajaran Perlis (JPNP's) sebagai Program Pendidikan Khas Contoh bagi tahun 2010. Pembangunan blog ini merupakan salah satu dari 11 fokus yang digariskan dalam Program Pendidikan Khas Contoh.

Pemilihan ini bermakna bahawa PPKIBP SMK Arau bukan sahaja menjadi 'benchmark' bagi kemajuan dan kecemerlangan pendidikan khas di negeri Perlis, bahkan ia juga melambangkan kejayaan hasil daripada komitmen yang tinggi dan permuafakatan yang kukuh, antara Kerajaan Persekutuan khususnya melalui Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Kerajaan Negeri Perlis.

Tanpa adanya kegigihan, dedikasi dan pengorbanan warga Kementerian Pelajaran khususnya para guru pendidikan khas yang berkhidmat di SMK Arau, pastinya kita tidak berupaya untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan berketrampilan bagi memacu transformasi pembangunan negara khususnya negeri Perlis, demi kesejahteraan kita dan generasi akan datang.

Akhir kata, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kesudian Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pelajaran Perlis memilih PPKIBP SMK Arau sebagai Program Pendidikan Khas Contoh 2010.

Sekian.


EN. ROSLAN BIN OTHMAN
PK Pendidikan Khas
PPKIBP SMK Arau, 02600 Perlis.